ÚVOD …

Naší specializací jsou vodohospodářské stavby. Hlavním produktem je vývoj, návrhy a výroba stavebnicových vodojemů pro zásobování pitnou vodou malých i velkých obcí a měst, průmyslových závodů apod.

Počátky činnosti firmy sahají až do roku 2000, kdy jsme  začínali s rekonstrukcemi  starých nevyhovujících monolitických vodojemů. Milníkem se stal rok 2005, kdy se poprvé realizoval vodojem jako komplexní stavebnicový systém, tj. že byly použity prefabrikované nádrže a objekty, do kterých se montovalo technologické vystrojení z části ve výrobní hale a dokončovalo se na místě stavbě.

Tento princip výstavby vodojemů se ukázal jako technicky téměř dokonalý. Postupně  s každou další stavbou jsme se odborně zdokonalovali, vyvíjeli jsme různá vylepšení a technická řešení ve spolupráci s uznávanými odborníky ve vodohospodářském oboru. Všechny nabyté zkušenosti byly završeny v uvedení nové řady stavebnicových vodojemů pod označením VODOJEMY-PRO .

Děkujeme všem, kteří se s námi na vývoji a realizaci stavebnicových vodojemů podíleli…

Miloslav Martínek a David Kohout