Ke všem našim realizovaným zakázkám vlastníme rozsáhlou fotodokumentaci počátku, postupu a dokončení prací, kterou Vám na požádání rádi poskytneme k nahlédnutí.

VDJ Drozdov 300 m³,  montáž stavebnicového vodojemu :