VIDEO: VDJ Drozdov 300 m³,  montáž stavebnicového vodojemu