• Vodojemy – kompletní řešení (VDJ)
 • Čerpací stanice – kompletní řešení (ČS)
 • Vodoměrné šachty – kompletní řešení (VŠ)
 • Čistírny odpadních vod (ČOV)
 • Retenční nádrže – kompletní řešení (RN)
 • Usazovací nádrže – kompletní řešení (UN)
 • Armaturní komory – kompletní řešení (AŠ)
 • Technologie – kompletní řešení
 •  Servis, údržba a rekonstrukce vodohospodářských  staveb
 • Systémy úpravy vod – kompletní řešení
 • Ostatní vodohospodářská díla
 • Poradenství v oboru vodohospodářství
 • Projektová činnost